Overgaard Kalkulation + Projektering udfører opmåling, beregning og projektering af alle former for el-opgaver

Sensommer 2023

Vi sigter på at arbejde med afsæt i de 17 verdensmål hvor det giver mening.

Vi har valgt 3 fokus områder :

7. Bæredygtig energi

Med udgangspunkt i vores erfaring i solcelleteknologi, har vi en vision om at sprede denne viden i forbindelse med nybyggeri, renovering eller i andre sammenhænge hvor solcelleteknologien kunne finde anvendelse.

8. Anstændige jobs

Uden at gå på kompromis med den økonomiske vækst, har vi en vision om generelt at have et arbejdsmiljø som er tilpasset den enkelte medarbejder.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tilsigter at projekterer, hvor vi anvender produkter som er produceret på den mest bæredygtige måde, set i forhold til produktets fulde livscyklus.

Vi er inspireret af DGNB certificeringen og Den frivillige bæredygtighedsklasse, hvor EPD’er er en ufravigelig komponent.

image