Skt. Knuds skole

  • 19. december 2016
  • Skt. Knuds Skole Ryesgade 24, 8000 Aarhus C
  • efo@okop.dk
  • Ny tilbygning i 5 etager og renovering af hovedbygning samt sidebygning i Ryesgade 22
Tilbage