Poul Paghs Gade, Aalborg

  • 19. september 2016
  • Aalborg
  • efo@okop.dk
  • Opgaven omfatter nedrivning af eksisterende bygninger i gårdrum, opførelse af nybyggeri og ombygning af eksisterende skolebygninger til ungdoms- og familieboliger, samt etablering af friarealer i gårdrum.
Tilbage