Hørgården

  • 10. november 2022
  • Aarhus Kommune
  • efo@okop.dk
  • Kort om projektet: Etablering af 27 nye plejeboliger med tilhørende serviceareal i tilknytning til det eksisterende plejehjem Hørgården i Risskov. Der skal samlet opføres 27 plejeboliger fordelt på 1.944 m² bruttoareal. Hertil kommer de tilhørende servicearealer samt et areal til en forbindelsesgang. Forbindelsesgangen skal sikre forbindelse mellem de nye 27 plejeboliger og det eksisterende plejehjem.
Tilbage