Stenhøjgårdsvej

  • 29. oktober 2019
  • efo@okop.dk
  • Arbejdet omfatter renovering/nyindretning af 63 almene familieboliger, etablering af ventilationsanlæg i 5 almene familieboliger samt nyopførelse af 32 nye almene familieboliger. Eksist. vaskeri/garageanlæg skal nedrives. 61 boliger skal nedrives til min. sokkel-/kælderydervægshøjde, og der genop-føres/nyindrettes 63 boliger indenfor samme boligareal på 5795 m2 . I de resterende 5 boliger etableres decentrale ventilationsanlæg. Nyopførelse af de 32 boliger omfatter et samlet boligareal på 2640 m2, som opføres indenfor afdelingens nuværende grundareal.
Tilbage